Personlig assistans till funktionshindrade barn

Att personlig assistans kan ges till unga och vuxna med funktionshinder vet nog de flesta, men faktiskt omfattas även barn av möjligheten. För att avgöra om ett barn ska få personlig assistans behöver det som kallas föräldraansvaret räknas in. Lägsta ålder för att få personlig assistans finns inte vilket betyder att även spädbarn kan få det.

Det är föräldraansvaret som avgör om ett barn kan beviljas personlig assistans eller ej. Föräldraansvaret grundar sig på hur barn i samma ålder utan funktionshinder klarar sig själva, hur mycket hjälp de normalt behöver och vad de normalt behöver hjälp med. För att ett barn ska beviljas personlig assitans måste det ha behov av hjälp med sådant som barn i den åldern normalt inte har.

När ett barn behöver personlig assistans är det föräldrarna som bestämmer vem som ska vara assistent åt barnet. Föräldrarna kan också ansöka om att själva ge personlig assistans till sitt barn.

Du som vill arbeta med personlig assistans till barn måste ha i åtanke att din uppgift aldrig är att uppfostra barnet. Din uppgift är att hjälpa barnet med sådant hen inte klarar själv för att kunna klara sin vardag och sitt liv. Barnets liv ska fortgå normalt under tiden du hjälper det.