Övernaturligt eller inte?

Det har länge cirkulerat saker som sägs ha övernaturligt ursprung, bland dessa saker är fotografier av älvor, andra fotografier av så kallade auror och diverse delar av helgon som sägs ha helande krafter. I deras släptåg finns alltid diskussioner om hur vida dessa saker verkligen har övernaturligt ursprung eller om det bara är fejkade eller rent av fenomen som är, kanske inte lätt förklarliga men ändå, förklarliga av vetenskapen. De som har vikt sitt liv åt att hitta det som är eller verkar vara övernaturligt påstår så klart att detta inte alls är fallet, utan att det är i allra högsta grad verkliga. Vissa saker som en gång ansågs vara övernaturligt, så som energin som frigörs under en bön, är idag mätbart i vetenskapliga termer, men man har ändå inte kunnat förklara varför det händer. Gör inte det faktumet att det blir övernaturligt? Vad är övernaturligt i dagens samhälle där vi vill kunna mäta allt i watt, kilometer och kilon? Kan det vara så att vår moderna värld helt enkelt har tryckt undan den som en gång ansågs vara övernaturlig? Att vi har tryckt undan älvor, troll och drakar ur vår värld genom den blotta förnekelsen att de existerar? För många är detta en intressant fråga, som har sina svar i det förgångnas sagor och legender. De menar att bara för att vi inte ser något som övernaturligt idag, betyder inte det att det inte gjorde det för 200 eller 300 år sedan då människor hade en annan referensram än vad vi har idag, och att det vi, även om det inte är mycket, ser som övernaturligt idag kommer om några hundra år anses som dumheter att någonsin ha trott var något annat än förklarligt genom vetenskap. De medger detta, men det betyder inte att det inte är övernaturligt idag. Finns det någon som kan förklara förmågan vissa medier har där dom kan få information om en person genom att bara vara i samma rum som dom, utan att personen svarar på några frågor som mediet ställer? Är inte det också övernaturligt? Men entusiasterna är ändå övertygade om att även detta kommer någon dag att kunna bli förklarligt och mätbart i vetenskapen. Sen kan man fråga sig själv om man kanske ska lämna något till mysterierna. Kanske inte allting behöver kunna förklaras och mätas? Det är upp till varje person att själva avgöra och ta ställning till, vetenskapen kommer alltid att vilja mäta och förklara, men vill du ha förklaringen?